MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Debata o Elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu

22.11.2019

Elektromobilność jest jednym z priorytetowych tematów dla polskiego rozwoju gospodarczego i społecznego. W walkę o czysty transport angażuje się coraz więcej instytucji, ośrodków oraz przedsiębiorców. Jednym z takich podmiotów jest Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, który zainicjował branżową konferencję pt. „Elektromobilność w Polsce. Szanse i zagrożenia inwestycyjne”.

Z dumą możemy poinformować, że ŁUKASIEWICZ – IMN CLAiO było reprezentowane w wydarzeniu poruszającym tak ważne dla Polski kwestie przez ambitnego doktoranta, Pana mgr inż. Łukasza Kolanowskiego, który wygłosił prezentację dotyczącą technologii magazynowania energii i ich perspektyw.

Źródło zdjęć: kk24.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl