MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dzień Hutnika

16.05.2016

W dniu 13 maja 2016 r. odbyły sie uroczyste obchody Dnia Hutnika w Gliwicach. Pracownicy Instytutu Metali Nieżelaznych mieli okazję wysłuchać przemówienia Dyrektora Instytutu prof. dra inż. Zbigniewa Śmieszka, po którym nastąpiło oficjalne wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia dla nauki i przemysłu.

 

Warto przypomnieć, iż patronem hutnictwa jest św. Florian.

Florian był dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z czterdziestoma żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec odmowy został przewieziony do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia, wychłostany i poddany torturom. 4 maja 304 r. uwiązano Florianowi mu kamień młyński do szyi i zrzucono do rzeki Enns.
W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem.

Według legendy, Florian ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody.

Florian jest patronem Austrii, Bolonii i Krakowa. Ponadto jest opiekunem hutników, strażaków i kominiarzy.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl