MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu liderem nowego projektu!

28.03.2019

W dniu dzisiejszym tj. 28.03.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu RPWP.01.01.00-30-0003/17 pt.: „Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu – Lider Konsorcjum (Beneficjent),
  • EXIDE Technologies S.A., Poznań (Partner),
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Warszawa (Partner)
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała (Partner).

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy badawczej w zakresie elektromobilności umożliwiającej prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi systemów magazynowania energii (RESS) oraz testowania baterii do napędu pojazdów elektrycznych wg regulacji R100 (United Nations Economic Commission for Europe, Regulation No. 100).

Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl