MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Konferencja Science for Peace and Security Information Day

28.11.2018

W dniach 21-22 listopada 2018 r. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw reprezentowało Instytut podczas Dnia Informacyjnego programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa, który został zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w Warszawie.

W zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa jesteśmy naukowo aktywni. Obecnie nasi młodzi naukowcy realizują dwa projekty:

  1. Projekt: „Typoszereg programowalnych baterii termicznych amunicji rakietowej” (program pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”)
  2. Projekt pt.” Bateria nowej generacji do zasilania platform bezzałogowych” (program pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl