MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Nowy Dyrektor Łukasiewicz - IMN Oddział w Poznaniu

01.09.2020

Mamy zaszczyt poinformować, że wraz z dniem 01.09.2020 r. funkcję Dyrektora poznańskiego oddziału Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych objął dr hab. inż. Grzegorz Lota, Lider Obszaru Współpracy Badawczej.

Dr hab. inż. Grzegorz Lota jest absolwentem Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Dodatkowo w 2006 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł zawodowy magistra. Od 2007 r. pracuje w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z elektrochemią i dotyczą chemicznych źródeł prądu, galwanotechniki, korozji oraz nauki o materiałach, a w szczególności wytwarzania i modyfikacji materiałów węglowych. W swoim dorobku naukowym posiada 89 publikacji z liczbą cytowań ponad 4700 oraz 24 uzyskane patenty.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl