MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Warsztaty dotyczące programu Horyzont 2020

17.10.2014

W dniach 15-16 października 2014 roku czteroosobowy zespół z IMN CLAiO uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu. Warsztaty obejmujące zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną dotyczyły zarządzania projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl