MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Wystawa Od COP do Gospodarki 4.0.

16.01.2020

ŁUKASIEWICZ – IMN CLAiO jest dziś obecny na wystawie „Od COP do Gospodarki 4.0.” w Stalowej Woli, której celem jest promocja i popularyzacja wiedzy na temat polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej regionu dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Na stoisku nr 45 prezentujemy rodzinę baterii termicznych amunicji precyzyjnego rażenia, która obejmuje produkty:

  • BTR-03
  • BTR-05
  • BTR-06
  • BTR-07
  • BTR-10
  • BTR-11

Baterie termiczne BTR stanowią źródło zasilania rakiet i pocisków sterowanych, w szczególności ich systemów naprowadzających i systemów sterowania.

Jesteśmy jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentów tego typu chemicznych źródeł prądu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl