MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie skaningowego mikroskopu elektrochemicznego

Nr sprawy: ZP/P/6/22
Termin składania ofert: 22-02-2022 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: ZP/P/5/22
Termin składania ofert: 15-02-2022 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO

Nr sprawy: ZP/P/46/21
Termin składania ofert: 17-12-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie dylatometru elektrochemicznego

Nr sprawy: ZP/P/45/21
Termin składania ofert: 30-11-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie zasilania budynku C i D na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: ZP/P/32b/21
Termin składania ofert: 25-11-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci BadawczejŁukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w okresie od 01-01 2021 do 31-12-2021 roku

Nr sprawy: 7/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 24-11-2020 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Łukasiewicz - IMN CLAiO przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO

Nr sprawy: 8/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 10-11-2020 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

Nr sprawy: 6/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 22-10-2020 13:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności – rozbudowa budynku „D”

Nr sprawy: 3/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 08-05-2020 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 5/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 30-04-2020 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl