MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań strukturalnych materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu.

Nr sprawy: 4-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 02-12-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Audyt zewnętrzny projektu

Nr sprawy: 12-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 19-08-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiana rozdzielni elektrycznej głównej w budynku B Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przy ulicy Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: 11-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 18-08-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego

Nr sprawy: 10-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14-07-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie komory rękawicowej typu Glove Box z detektorami wilgoci i tlenu

Nr sprawy: 3-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14-07-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl