MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego

Nr sprawy: 10-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14-07-2014 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: konkursu ofert na:

Dostawę i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego

Numer sprawy: 10-KO-2014

Dokumenty do pobrania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl