MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa folii wapniowej

Nr sprawy: brak
Termin ogłoszenia wyników: 29-03-2021 23:59

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na dostawę folii wapniowej.

Forma materiału: pytki  o wymiarach 105mm×105mm, grubość 2,5mm

Ilość: 60 szt.

Specyfikacja chemiczna materiału:

– zawartość Ca – min. 99,7%,

– zawartość Mg – maks. 0,18%,

– zawartość Cu – maks. 0,08%,

– zawartość Ni – maks. 0,07%,

– zawartość Fe – maks. 0,04%,

– zawartość Al – maks. 0,03%,

– zawartość Si – maks. 0,015%,

– zawartość Mn – maks. 0,01%,

– zawartość N – maks. 0,005%,

Wymagany jest dokument jakościowy (np. certyfikat, atest) potwierdzający skład materiału.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl